Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met RoodZoet afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop, masterclass of lessen is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers van workshops, masterclass of lessen (hierna te noemen “cursussen”).
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van cursussen komt tot stand door het indienen van een online of telefonische boeking door de deelnemer en het verstrekken van een bevestigingsmail of Whatsapp bericht door RoodZoet.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 RoodZoet behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 

2.4 Per cursus(sen) is er slechts een bepaald aantal plekken 

2.5 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden

3: Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een cursus(sen):
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de cursussen, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelname is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4: Annulering/verplaatsing door RoodZoet
4.1 RoodZoet is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursussen te annuleren. De betaalde cursuskosten worden gerestitueerd. 

4.2 RoodZoet is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus(sen) de datum van een cursus(sen) te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de cursus(sen) kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 RoodZoet is gerechtigd bij ziekte de aangeboden cursus(sen) te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 Bij onvoldoende deelnemers kan de workshop niet doorgaan. Dit aantal verschilt per cursus(sen). Betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 1 week na ontvangst van de betaallink te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met RoodZoet.
5.2 Wanneer je beschikt over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het boekingsproces in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

Klachtenregeling

6: Klachten
6.1 RoodZoet kent een aparte klachtenregeling, deze is via de website in te zien of op te vragen bij RoodZoet.                                 

6.2 Heb je een klacht over een cursus(sen)? Neem dan contact met RoodZoet op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.3 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 RoodZoet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursussen.
7.2 Tijdens de cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die vlekken kunnen geven. RoodZoet is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Overig
8.1 RoodZoet behoudt zich altijd het recht om de cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursussen, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus(sen), en te weigeren voor volgende cursussen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9: COVID-19
COVID-19 proof: alle activiteiten vinden, indien nodig, plaats met meer dan 1,5 m afstand tussen de deelnemers. Tijdens de maatregelen houden we de groepen klein. Mochten de maatregelen van de Rijksoverheid het event niet meer toestaan dan wordt het event geannuleerd en krijg je 100% van het tarief teruggestort op je rekening. Overige kosten die je zelf gemaakt hebt rondom je reservering worden niet vergoed.

Klachtenregeling

Tevredenheid staat bij RoodZoet voorop. Daarom doen wij onze uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Desondanks kan er op enig moment iets misgaan. Heb je een klacht of ben je ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons weten. Hieronder de procedure voor het indienen en de afhandeling van een klacht.

Het doel van onze klachtenregeling is:

  • klachten naar ieders tevredenheid op te lossen;
  • het leren van klachten en zo nodig wijzigingen aan te brengen

Klacht indienen

Aangelegenheden inzake de cursus(sen) zijn aan ons in eerste instantie kenbaar te maken via een email of telefonisch. Mocht je niet tot een oplossing komen verzoeken wij om de klacht per e-mail te melden aan: info@roodzoet.nl

Wij vragen, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • de reden waarom de klacht is ingediend;
  • de ondernomen acties om te komen tot een oplossing;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

De klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtafhandeling

Na ontvangst van de klacht:

  • reageren wij binnen een week om de klacht af te handelen of
  • bevestigen wij binnen een week de ontvangst van de klacht.

Bij een reactie op de klacht geven wij aan op welke wijze wij de klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. Wij streven er naar de klacht binnen vier weken na ontvangst afgehandeld te hebben.

Bezwaar

Ben je van mening dat de klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht niet bevredigend afgehandeld, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken bij RoodZoet. Tevens is het mogelijk tegen de afhandeling van de klacht door RoodZoet in beroep te gaan.

Klacht intrekken

Uiteraard kun je op elk moment in deze procedure de klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met RoodZoet

2022 / Nicole Hirschfeldt / info@roodzoet.nl